REGIONALNA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"TWIERDZA MALBORK"
 

Kontakt

Home

 

 


REGULAMIN
    

1.                  Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

Celem odznaki jest zapoznanie turystów  z obiektami  fortyfikacyjnymi Twierdzy Malbork

2.                  Odznaka  jest jednostopniowa.

 

 

                                                                

 

3.                  Do przyznania odznaki, należy zwiedzić  obiekty, wymienionych w Załączniku do odznaki,

4.                  Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

5.                  Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć ( z osobą  ubiegającej się  o odznakę ) z obiektu,
               potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

6.                  Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania 

osoby ubiegającej się o odznakę.

7.                  Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

8.                  Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15,   
               22 - 109 CHEŁM -6

9.                  Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego,
               przesyłka pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

10.               O odznakę mogą się ubiegać turyści uprawiające różne formy turystyki kwalifikowanej.

11.               Obiekty proponowane do zwiedzania, są wymienione w Załączniku do regulaminu.

12.               Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

                Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 2/2012 z dnia 16.02.2012r, Zarządu                Oddziału 

                Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania

 

 

 

Załącznik

do

Regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK

„Twierdza (Przedmoście)Malbork”

Po zajęciu w wyniku I rozbioru Polski Prus Królewskich, obronę Malborka Prusacy oparli na średniowiecznych fortyfikacjach krzyżackiego zamku i siedemnastowiecznych umocnieniach ziemnych zbudowanych wokół miasta i zamku przez Szwedów. Wiosną 1807 roku po zajęciu miasta oddziały francuskie zaczęły odbudowywać i unowocześniać umocnienia ziemne. Prace przerwano po zawarciu pokoju w Tylży. Jedynym wzmocnieniem starzejących się fortyfikacji była budowa w latach 1851- 57 mostu kolejowego na Nogacie i towarzyszących mu umocnień linii kolejowej: bram i wartowni mostu oraz blokhauzów powstałych z przebudowy średniowiecznych baszt.
W 1872 roku Malbork został zakwalifikowany do twierdz II rangi- co oznaczało utrzymanie lub wzmocnienie jego obronności. W roku 1889 nastąpiła kasacja twierdzy, ale już w początku lat 90-tych podjęto decyzję o budowie nowych umocnień i przesunięciu najbardziej na północ wysuniętej przeprawy w delcie Wisły bronionej w razie konfliktu zbrojnego z Tczewa do Malborka.

W latach 1899- 1903 na prawym brzegu Nogatu wzniesiono zespół fortyfikacji oddalonych ok. 4 km od miasta. W skład ich weszło: 10 dzieł piechoty, 1 punkt oporu piechoty "Piaski" (przy drodze do Elbląga) i 8 stałych baterii dział kalibru 12 i 15 cm. Artylerię uzupełniało 6 przewoźnych wieżyczek Grusona z armatą 5,3 cm ustawione parami na fortach 4b, 6 i punkcie oporu "Piaski".
Formalnie Malbork stał się twierdzą w 1910 roku.
W ramach wojennej rozbudowy w latach 1914-15 wzniesiono 4 schrony piechoty (z własną maszynownia, latryną i kuchnią), 6 schronów dla dział tradytorowych 9 cm, 9 schronów dla artylerzystów i 4 schrony amunicyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:             IW- dzieło piechoty,

                                B- baterie stałe 12 i 15 cm dział,

                                IR- schron piechoty,

                                A – schron dla artylerii

                                M – schron amunicyjny,

                                ZS – schron dla dział polowych z obsługą.

                                IStp E – schron( jednokomorowy) obok linii kolejowej do Małdyt                         

 

Do przyznania odznaki należy zwiedzić następująca ilość elementów fortyfikacji twierdzy Malbork:

IW – 5,  B- 4,  IR – 2,   A – 4,  M – 1,  ZS – 2. Razem 18 obiektów.